บริษัท วีวาสนาดี จำกัด

PRODUCTION SOLUTION

บริการรับผลิตสื่อ Video Presentaion, Corporate, TVC, Viral Marketing

บริษัท วีวาสนาดี จำกัด

VIDEO PRODUCTION PROCESS

ขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน PRE-PRODUCTION | PRODUCTION | POST-PRODUCTION

PRODUCTION PROCESS

มาตรฐานกระบวนการผลิต

PRE-PRODUCTION

การวางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์และทีมงานในการผลิตผลงาน

PRODUCTION

การถ่ายทำโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์มาตรฐานตามอุตสาหกรรมภาพยนตร์

POST-PRODUCTION

การตัดต่อลำดับภาพ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การใส่เสียงและดนตรีประกอบโดยผู้ชำนาญเฉพาะทาง